Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.annie.sk 
kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.annie.sk
objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.annie.sk je:
Anna Nagyová – ANNIE, Krosnianska 57, 040 22 Košice, IČO: 46 907 939, DIČ: 1078238920
kontakt: annie@annie.sk

2. Objednávka tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.annie.sk. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní.

4. Platobné podmienky

Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
– bezhotovostnou platbou vopred – bankovým prevodom na účet predávajúceho, variabilný symbol – číslo objednávky
– službou dobierka poskytovanou Slovenskou poštou

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty.

Cena za poštovné a balné

Slovenská republika
platba vopred: 2,50 €
dobierka: 3,20 €
pri objednávke nad 50 Eur – zdarma

Česká republika
platba vopred: 6,90 €
pri objednávke nad 70 Eur – zdarma

Dodanie tovaru kupujúcemu bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 2 do 5 pracovných dní od prijatia objednávky alebo pripísania sumy na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby. Pri tovare na objednávku je doba dodania uvedená priamo pri každom produkte. Obvykle 12-15 dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby (18 dní) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

6. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v e-shope www.annie.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (annie@annie.sk).

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nenosený, nepoškodený, nenavoňavkovaný a s visačkami. Súčasťou vráteného tovaru musí byť doklad o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúra) a formulár pre vrátenie/výmeny tovaru, prípadne sprievodný list. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý!

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

FORMULÁR PRE VRÁTENIE/VÝMENU TOVARU (kliknite)

7. Záruka, reklamácie a servis

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty.


Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3 , 043 79 Košice 1

HORE
EUR Euro

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close